<ul> <li><span style="color: #000000;">Quy cách sợi: 6x36+FC, 6x36+IWRC</span></li> <li><span style="color: #000000;">Bề mặt sợi cáp...
16 Tháng Một, 2017
<ul> <li><span style="color: #000000;">gồm 8 tao cáp lớp bên ngoài với mỗi tao cáp...
16 Tháng Một, 2017