<ul> <li><span style="color: #000000;">Quy cách sợi: 6x37+FC</span></li> <li><span style="color: #000000;">Nguyên liệu: Thép cacbon</span></li> <li><span...
16 Tháng Một, 2017